wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • Marta Nowak
 • Marta Nowak
  Koźmice Wielkie 91A
  32-020 Wieliczka
  NIP: 683-176-76-29

 • E-mail:biuro@mnshop.pl
 • Telefon606-307-501
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 -18.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego mnshop.pl:
 

Właścicielem sklepu internetowego mnshop.pl (zwanego dalej "Sklepem") jest Marta Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
Marta Nowak, Koźmice Wielkie 91A, 32-020 Wieliczka, NIP: 683-176-76-29 REGON:120630403 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres korespondencyjny:
Marta Nowak
ul. Jasna 8a/27
32-020 Wieliczka

Adres poczty e-mail:
biuro@mnshop.pl

1. Postanowienia ogólne:

 • Niniejszy regulamin określa zasady zawierana transakcji w Sklepie. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej: www.mnshop.pl.

2. Zamówienia:

 • Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet.
 • Zamówienia można składać przez całą dobę.
 • Zakupy w Sklepie dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego formularza zamówienia dostępnego na stronach internetowych Sklepu. Formularz zawiera dane potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 • Nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne formularze zamówień z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy mogą nie zostać zrealizowane.
 • Realizacja zamówienia następuje w terminie określonym jako Czas wysyłki podanym w opisie sprzedawanego produktu.
 • W przypadku zamówień składających się z wielu produktów, Sprzedawcę obowiązuje do wysyłki najdłuższy termin spośród podanych dla poszczególnych produktów.
 • W przypadku gdy zamówienie złożone przez kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu niedostępności Produktu, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, zawiadomi Kupującego o tym fakcie, oraz zwróci Kupującemu całą kwotę uiszczoną za dane zamówienie.
 • W wypadku gdy Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności zrealizowania zamówienia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Produktu na koszt Sprzedawcy.
3. Ceny:
 • Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Podane ceny wszystkich towarów nie zawierają kosztu ich dostawy.
 • Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
4. Formy płatności:
 •  Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
 1. przedpłata – płatność całości ceny wraz z kosztami przesyłki dokonywana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą przelewu bankowego,
 2. płatność przy odbiorze – płatność całości ceny wraz z kosztami przesyłki dokonywana jest gotówką, która jest pobierana przez kuriera przy odbiorze przesyłki nadanej za pośrednictwem firmy kurierskiej w momencie dostarczenia paczki.
 3. płatności on-line, odpowiednio do wyboru Dotpay lub PayU  (opcja czsowo niedostępna)
 • W przypadku przedpłaty płatności ceny za zamówione Produkty wraz z kosztem wysyłki należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy:
           Nazwa odbiorcy: Marta Nowak
          Nazwa banku: mBank
          Numer rachunku bankowego: 53 1140 2004 0000 3202 5854 2044

         
5. Dostawa i koszty wysyłki:
 • Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.
 • Sposoby i koszty  dostawy:
 1. przesyłka kurierska - przedpłata - koszt 16,00 zł
 2. przesyłka kurierska - płatność przy odbiorze - koszt 22,00 zł
 3. paczkomaty InPost - przedpłata - koszt 12,99 zł
 4. płatności on-line - cena wyliczana procentowo w zależności od wartości zamówienia (koszty widoczne po dodaniu produktów do koszyka)
 5. odbiór osobisty - bezpłatny
 • Jeżeli Kupujący w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia towaru.

6. Dane osobowe:

 • W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 
 1. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego działającego pod adresem www.mnshop.pl jest firma Marta Nowak, Koźmice Wielkie 91A 32-020 Wieliczka,  NIP: 683-176-76-29 REGON:120630403 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
 2. Rejestrując się w sklepie www.mnshop.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach:

 • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie www.mnshop.pl oraz udostępnienia platformy sklepu internetowego w celu zamawiania produktów oferowanych przez sklep. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • marketingowych (wyłącznie jeśli Klient wyrazi zgodę) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Marta Nowak – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Marta Nowak – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (wyłącznie jeśli Klient wyrazi zgodę) -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta -  podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), .
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji usług wymienionych w pkt. 6, podpkt. 2  niniejszego regulaminu.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez  czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 3.  Odbiorcami danych osobowych będą:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera Sklep www.mnshop.pl, wyłącznie w celu wykonania zawartej z Klientem umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy, przekaże dane osobowe Klienta, firmie pośredniczącej w usługach kurierskich Furgonetka.pl wraz ze zleceniem dostawy
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy za pośrednictwem paczkomatów, Sklep www.mnshop.pl, wyłącznie w celu wykonania zawartej z Klientem umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy, przekaże dane osobowe Klienta, firmie Inpost S.A., wraz ze zleceniem dostawy
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pomocą podmiotów świadczących usługi płatności on-line, Sklep www.mnshop.pl, wyłącznie w celu wykonania zawartej z Klientem umowy przekaże dane osobowe Klienta (adekwatnie do wyboru), firmie Dotpay Sp. z o.o. lub firmie PayU S.A.
 1. Za wyjątkiem wskazanym w pkt. 6, podpkt. 5 niniejszego regulaminu, Sklep www.mnshop.pl nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania.
 2. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy Marta Nowak z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Odstąpienie od umowy:

 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Konsumenta) w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem.
 • Kupujący oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
 • Zwracane Produkty należy odesłać na adres: Marta Nowak, ul. Jasna 8A/27, 32-020 Wieliczka. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o ile nie zostało wysłane Sprzedawcy wcześniej, przed upływem terminów o których mowa w pkt VII.
 • Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 • Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w pkt VII pokrywa Kupujący. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie.
 
 • FORMULARZ ZWROTU - POBIERZ - WYDRUKUJ I UZUPEŁNIJ

8. Reklamacje:

 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową towaru w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).
 • Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku Konsument powinien przesłać reklamowany Produkt na adres: Marta Nowak, 32-020 Wieliczka, ul. Jasna 8a/27. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem.
 • W przypadku uznania Reklamacji wszystkie koszty dostawy nowego towaru ponosi Sklep. Jeżeli wymiana towaru na nowy będzie już niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru i kosztów wysyłki lub zaoferuje inne towary do wyboru, według uznania Kupującego. 
 • Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Kupującemu.
9. Postanowienia końcowe:
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być także w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku jakiejkolwiek niezgodności części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia, oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 r. nr 22 poz. 271) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 02.141.1176 z późn. zm.).
 • Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozpatrywać sądy właściwe dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej przez Martę Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:Marta Nowak, Koźmice Wielkie 91a, 32-020 Wieliczka. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporów z Konsumentami, gdzie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.

Przejdź do strony głównej